google-site-verification: google426e53e2693d5a7c.html தொழில்துறை தளவாடங்கள், Industrial Logistics Management : Five key questions for assessing your consultants, உங்கள் ஆலோசகர்களை மதிப்பிடுவதற்கான ஐந்து முக்கிய கேள்விகள்:-

FREE JOBS

FREE JOBS
E-MAIL:- INFO@IUBA-INDIA.COM

49 people got HIRED. You could be next! Here is how. "FREE JOBS"Monday, March 12, 2018

Five key questions for assessing your consultants, உங்கள் ஆலோசகர்களை மதிப்பிடுவதற்கான ஐந்து முக்கிய கேள்விகள்:-

Five key questions for assessing your consultants:- உங்கள் ஆலோசகர்களை மதிப்பிடுவதற்கான ஐந்து முக்கிய கேள்விகள்:-

Managers are bombarded with advice about how to be more effective, from how to make best use of their time to how to finesse a budget, mentor their staff and handle office politics. But one important area that doesn’t receive much attention is how managers can get the most out of their consultants.

மேலாளர்கள் எப்படி தங்கள் நேரத்தை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவது?, எப்படி ஒரு பட்ஜெட், அறிவுரைகளை தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் அலுவலக அரசியலை கையாள்வது என்பதில் இருந்து எவ்வாறு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆலோசனையுடன் அணுகுகிறார்கள். ஆனால் சிறப்பு கவனம் செலுத்தாத ஒரு முக்கிய பகுதி மேலாளர்கள், தங்கள் ஆலோசகர்களில் பெரும்பாலானவற்றை எவ்வாறு பெற முடியும் என்பதுதான் சவாலான பணியாக இருக்கும்.

Organizations have developed a variety of systems and processes to help manage consultants, but many involve elaborate and time-consuming surveys. As a corporate manager, I worked with a variety of consultants over the years and realized there were only five questions I needed to ask them:

நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரியாக இருக்கிறீர்கள், உங்களது பிரிவிற்கான உற்பத்தியை அதிகரிக்கவோ அல்லது திட்டப்பணியை சிறந்தமுறையில் செய்வதற்கு தேவையான வழிவகைகளை மேற்கொள்ளுவதற்கு நீங்கள் ஒரு ஆலோசகரை நியமனம் செய்யும்போது முக்கியமாக கவனிக்கவேண்டிய 5 ஐந்து விவரங்கள் உள்ளது.

1. How have you helped me achieve my business objectives?
1.எனது வணிக நோக்கங்களை அடைவதற்கு நீங்கள் எவ்வாறு எங்களுக்கு உதவியுள்ளீர்கள்?

This question elevates the discussion from whether the specific service or product provided was well-executed or high quality to whether it supported your desired business result: Did we earn market share? Did we increase revenue? Did we receive government approval for a new project or product? A good report or marketing campaign isn’t useful if it doesn’t contribute to an end result.

2. How have you helped me manage my budget?
2. எனது பட்ஜெட்டை நிர்வகிப்பதற்கு நீங்கள் எவ்வாறு உதவியுள்ளீர்கள்?

This gets to the heart of one of the most important issues in the client-consultant relationship: value. Your consultant might bill X for something, but you might value it at half of that. Conversely, the consultant might bill at Y but create significantly more value for your company. You want consultants to think about how they provided the most value to you. Did they provide the service or product in the most cost-effective way? Did they provide exactly what you needed to meet your objective and only what you needed, or did they provide unnecessary extras that can be eliminated in future?

3. What did you teach me to help me do my job better?
3. என் வேலையை சிறப்பாக செய்வதற்கு, ஆலோசகரான தங்களிடம் நான் கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய பயிற்சிகள் எவை? 

This ensures your consultant is focused not only on completing the immediate assignment but is also thinking about your long-term interests and creating lasting value for you. No organization should rent a consultant’s expertise or skills without getting some lasting benefit beyond the assignment, whether it’s in-depth knowledge about how a system works, best practices, a valuable new process, or a new relationship with a key stakeholder.

4. What did you learn from me so you can serve me better in the future?
4. எங்களது நிறுவனத்தின் தற்போதைய செயல்பாடுக்களை பற்றி நீங்கள் என்ன தெரிந்துகொண்டீர்கள்? இனிவரும் காலங்களில் எங்களது நிறுவனம் மேலும் சிறப்பாக செயலாற்ற, எங்களுக்கு நீங்கள் கூறும் ஆலோசனைகள் என்ன? அதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரங்களைக் கூறுங்கள்?

Learning is a two-way street, and good consultants will demonstrate that they are continually learning about your business, your issues, your team, your management style, your culture, your strategy. The more your consultants learn about your company, the better the advice they will be able to offer, and the more cost-effective it will be.

5. What can we do to improve how we work together?
5. தங்களின் ஆலோசனை நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ப, நிறுவனத்தின் நாங்கள் எப்படி உங்களோடு ஒன்றாக இணைந்து வேலை செய்து இலக்கினை அடைவது?

You and your consultant share a responsibility to continually assess the relationship and make adjustments to improve it. Suggestions can include having clearer objectives for meetings; involving the consultant earlier on; having the company and/or the consultant follow up in an e-mail after assigning or being assigned work; or providing reports to your company in shorter formats.

If your consultants are working with you on a short-term assignment, you can ask these questions halfway through and again at the end. If it is a longer-term arrangement (such as a retainer or an informal multyear relationship), asking these questions on a quarterly basis works well. Ask your consultants to answer the questions in writing one week before you meet with them for the review. Their answers to all five questions should fit on one page.

Posing these questions on a regular basis and engaging in an open discussion about the answers will lead to a better relationship with your consultant, better consultant performance, and greater value for you as a manager.

இதுபோன்ற மேலும் பல கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான, பதில்களைப் பற்றிய வெளிப்படையான கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுவதன் மூலம் உங்கள் ஆலோசகரின் சிறந்த செயல்திறன் மதிப்பிடப்படுவதோடு  மேலும் ஒரு மேலாளராக நீங்கள், அதிக மதிப்புடன் உங்களது ஆலோசகரோடு சிறந்த உறவை ஏற்படுத்துக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமையும். 

The present economy has served as a reminder that there are no guarantees in business. Many companies are finding themselves struggling to stay afloat, and many are sinking. In better economic days, a company could survive with a moderate profit margin achieved through dedicated attention to its bottom line. Focusing on values increases performance levels, improves service, reduces employee variability, and supports sustainability.

Call or E_mail me for a consultation:- We offer a range of services, including group learning events, individual consultations, and practice improvement initiatives.

உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைக்காக என்னை அழைக்கவும்: - அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தின் இலாபத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் உங்களது ஊழியர்களின் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி பெறவும், ஊழியர் அல்லது ஊழியர் குழுவின் கற்றல் நிகழ்வுகள், அல்லது உங்களின் தனிப்பட்ட ஆலோசனை மற்றும் நடைமுறை முன்னேற்ற முயற்சிகளை உள்ளடக்கிய பல்வேறு சேவைகளை பெற என்னை அழையுங்கள் அல்லது எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள். 


Call or write to find out how we can work together to achieve your business and career goals.

உங்கள் வணிக மற்றும் தொழில் இலக்குகளை எளிமையாக அடைவதற்கு நாம் எவ்வாறு ஒன்றாக இணைந்து செயல்படலாம் என்பதை அறிய,  ஆலோசகரான என்னை அழையுங்கள் அல்லது எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

Thanks & Regards,
N.Arthi Krishnan, President and Co-Founder.
In India +91-9717236514, 9871386379. Singapore +65-83176152 
IUBA-INDIA (India & Asia Pacific) 
Project Logistics:Moving the Big,Wide and Heavy.
E_mail:- info@iuba-india.com
@ Business / Projects -Planing Solutions.
@ Systems & Engineering Solutions.
@ Recruitment & Training Solutions.
@ Safety & Quality Management Solutions.
@ Promoters / Service Providers Solutions.
IUBA-INDIA.(www.iuba-india.com)1 comment:

  1. The Best Slots | Casino Roll
    The best slots at 바카라 사이트 Casino Roll. casino-roll.com If you love table games, to play 출장안마 blackjack, you ventureberg.com/ have to febcasino bet twice for the dealer to win. The dealer must

    ReplyDelete